THÔNG TIN VỀ KIỂM ĐỊNH THANG MÁY (C- TƯ VẤN)

Thang máy nằm trong danh mục ”danh mục các loại thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” mà theo Khoản 5 – Điều 17 trong nghị định số 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 thì trường hợp không kiểm định mà đưa vào sử dụng sẽ có các mức phạt sau.

Theo thông tư 32 /2011/ TT-BLĐTBXH ngày 14/1/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì thang máy được đưa vào danh sách ”danh mục các loại thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” thế nên kiểm định thang máy là việc làm bắt buộc trước khi một bộ cầu thang bắt đầu được đưa vào vận hành chính thức giống như quy trình đăng kiểm các phương tiện xe cơ giới vậy.

Dưới đây là những thông tin, những câu hỏi thường gặp liên quan tới kiểm định an toàn thang máy chở người.

  1. Cơ quan nào được phép kiểm định thang máy?

Trước đây, các trung tâm kiểm định thuộc biên chế nhà nước như trung tâm kiểm định thuộc Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây Dựng, sở lao động,…là cơ quan được phép thực hiện kiểm định và cấp phép hoạt động thang máy.

Đến nay, cơ chế đã thông thoáng hơn, các công ty tư nhân đã được phép kiểm định thang máy.

      2. Chi phí kiểm định thang máy là bao nhiêu?
Dưới đây là bảng giá kiểm định mới được ban hành vào năm 2018

  • Thang dưới 10 tầng 2.000.000 VNĐ
  • Thang từ 10 đến 20 tầng 3.000.000 VNĐ
  • Thang máy từ 20 tầng trở lên 4.500.000 VNĐ

Như vậy, các loại thang máy gia đình thì thường có chiều cao dưới 10 tầng cho nên phí kiểm định là 2 triệu đồng một thang/ một lần kiểm định.

      3. Phí kiểm định do bên nào trả?

Thông thường thì phí kiểm định lần đầu (sau khi lắp đặt xong) là do công ty cung cấp và lắp đặt thang máy chi trả. Còn từ các lần sau thì chủ sử dụng phải trả phí cho cơ quan kiểm định.

Cần nói thêm, mặc dù phí kiểm định lần đầu do công ty thang máy thanh toán nhưng việc chỉ định đơn vị kiểm định có thể do chủ đầu tư, chủ sử dụng chỉ định.

      4. Thang máy bao nhiêu lâu phải kiểm định?

Thời hạn kiểm định của thang máy tải người là 3 năm. Với những thang có tuổi đời trên 20 năm thì theo quy định phải kiểm định an toàn mỗi năm một lần. Nếu muốn kiểm định thường xuyên hơn thì chủ đơn vị sử dụng cần phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài việc kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ thì nếu trong quá trình sử dụng nếu thang máy có những sửa chữa, nâng cấp lớn hoặc thay thế thiết bị thì thang máy cũng cần phải được kiểm định lại, người ta gọi đó là kiểm định bất thường.

      5. Sử dụng thang máy không kiểm định có bị phạt hay không?

Thang máy nằm trong danh mục ”danh mục các loại thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” mà theo Khoản 5 – Điều 17 trong nghị định số 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 thì trường hợp không kiểm định mà đưa vào sử dụng sẽ có các mức phạt sau:

  • Từ 1.000.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ nếu không thông báo với cơ quan kiểm định về việc kiểm định thang máy
  • Từ 5.000.000 VNĐ – 7.000.000 VNĐ nếu không khai báo với cơ quan kiểm định trước khi đưa vào sử dụng thang máy.
  • Từ 50.000.000 VNĐ – 75.000.000 VNĐ đối với hành vi đưa vào sử dụng thang máy đã kiểm định nhưng không đạt yêu cầu.

Quý khách có thể tham khảo thêm các quy định, quy trình, văn bản áp dụng về kiểm định thang máy theo tài liệu dưới đây: QTKĐ: 03- 2014/BLĐTBXH