HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Công ty theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Công ty và Khách hàng trong Hợp đồng.

Thông tin nhận thanh toán:

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Tạ Uyên

Tên tài khoản: Công ty TNHH Thang Máy Đại Vĩnh Hưng.

Số Tài Khoản: 6131.0699